Läs mer om nätverket
TRAFIKEN_stad.jpg

Aktiviteter

Hänt i nätverket

Den 10 mars 2016 arrangerade Nätverket Årsmöte. Förutom att dela ut priset till Årets Jämställdhetsstjärna och gå igenom formalia så diskuterades även ett eventuellt namnbyte på Nätverket. Läs mer

Under september och oktober 2015 har en omtyckt kurs hållts i Göteborg. Under tre kvällar har ca 10 personer deltagit i kursen med att förmedla sitt budskap. Alla tyckte att det var väldigt roligt och givande. Upplägget med teori och praktiska övningar var perfekt och gjorde att deltagarna höll sig alerta.

Den 27 maj 2015 var det nätverksträff i Göteborg som lockade ett tiotal deltagare. Dag Balkmar var gäst och pratade om sin avhandling som handlar om män i trafiken, motorkulturer och risktagande. Dag pratade även om sin pågående forskning som handlar om våld mot cyklister.

Inloggning styrelseEnergisk ledare prisas
2016-05-16 17:54

Årets Framtida Kvinnliga Ledare, Anna Brynås, har under sina ett och ett halvt år som vd och koncernchef för Swedish Biogas International lyckats få bolaget på rätt kurs. Swedish Biogas äger och driver biogasanläggningar, är privatägt och verksamt på en internationell marknad. Bolaget har cirka 40 anställda och Anna har det yttersta ansvaret för resultat, affärsutveckling och strategisk riktning.

Läs mer om Ledarnas utmärkelse

Läs artikel i Dagens Industri

Läs artikeln i Corren

Senast uppdaterad 2016-05-16 18:01
 
Internationell uppmärksamhet för Årets jämställdhetsstjärna
2016-03-21 18:49

Vi blir förstås extra glada över att se att vårt nyligen utdelade pris - Årets jämställdhetsstjärna - uppmärksammas internationellt!

Läs hela artikeln på FIA

 
Nätverksträffar om sociala nyttor i Sverigeförhandlingen
2016-03-21 18:41

Välkommen till nätverksträff i Stockholm 1 april och Göteborg 12 april. Sverigeförhandlingen pågår för fullt och omfattar så väl utbyggnad av höghastighetståg som investeringar i bostäder och kollektivtrafik i städer i anslutning till höghastighetstågen. Som underlag till förhandlingen har kommuner och regioner fått lämna in så kallade ”nyttoberäkningar”. Dessa sägs ha påverkat beslutet om vilka sträckor och stationer som skulle ingå förhandlingen.

Kom och lyssna på Karin Winter som gjort en genomgång av de sociala nyttoberäkningar som kommuner och regioner redovisat till Sverigeförhandlingen.

Stockholm 1 april - lunchmöte

Göteborg 12 april - kvällsmöte

Senast uppdaterad 2016-03-21 18:47
 
Årets jämställdhetsstjärna utsedd!
2016-03-16 22:46

Stort grattis Maria Nordqvist, SMC, Sveriges Motorcyklister - Årets Jämställdhetsstjärna år 2015!

Juryns motivering lyder:
Maria Nordqvist har inom SMC länge drivit frågan om att körprov för motorcykel inte är jämställda. Statistiken visar att kvinnor, trots att de utbildar sig mer och klarar teoriprovet bättre, klarar den praktiska uppkörningen sämre. SMC efterlyste en översyn med anledning av den påtagliga skillnaden mellan könen. Det ledde till att regeringen gav Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i uppdrag att göra en utredning. Den i sin tur visade att kvinnors högre andel av underkännanden kunde härledas till manöverprov i låg fart. Dessa prov gynnade längre personer, och eftersom kvinnor som regel är kortare än män missgynnades kvinnorna.

VTI:s utredning blev klar 2014. 2015 genomförde Transportstyrelsen och Trafikverket Förarprov i samarbete med SMC och andra berörda aktörer en rad förändringar som ska leda till att förarprovet för motorcyklister blir mera jämställt. Det handlar framför allt om nya regler för manöverprov där ett av två prov tagits bort till förmån för större fokus på körning i trafik. Trafikverket har också genomfört en genusutbildning för sina förarprövare, och trafikskolorna har köpt in motorcyklar med lägre sitthöjd för att möta behoven hos kortväxta förare.

Nätverket Kvinnor i transportpolitiken vill med utmärkelsen Årets Jämställdhetsstjärna 2015 uppmärksamma att strukturell diskriminering av framför allt kvinnor återfinns där normer sätts efter genomsnittliga manliga kroppar. Ett annat exempel är krockdockor: De är helt utformade med utgångspunkt från mannen.

Den kunskap som Maria Nordqvist har bidragit till att lyfta fram illustrerar väl de skillnader som kan finnas i kvinnors och mäns förutsättningar att ta del av transportsystemet. Hennes arbete har varit, och är, mycket viktigt för att skillnaderna både ska uppmärksammas och kunna åtgärdas.

Pressmeddelande

Foto

 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>